Dosbarth Llywelyn – Ysgol Goedwig/Siwmperi Llywelyn Class – Forest School/Jumpers

Cofiwch yfory – Iau Rhagfyr 7fed – Siwmperi Nadolig

Hefyd, bydd y disgyblion angen dillad cynnes (e.e. cot gynnes, het, menig ac esgidiau addas) ar gyfer ymuno gyda Cylch yn Nadolig yn yr Ysgol Goedwig.

Remember tomorrow – Thursday December 7th – Christmas Jumpers

Also, they will need warm and suitable clothing (e.g. warm coat, hat, gloves and wellingtons) as they will join Cylch in the Christmas in the Forest School.

Mrs Nia Morris-Jones

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288