Hampr Sioe Nadolig – Christmas Show Hamper

Gofynnwn yn garedig am gyfraniad i hampr raffl sioe Nadolig yn Llysfasi wythnos nesaf i’r ysgol erbyn dydd Mawrth os yn bosib.

We ask kindly for the following contributions for the raffle for the Christmas Concert in Llysfasi next week to be brought to school by Tuesday.

Cylch, Meithrin a Derbyn – Fferins neu siocled / Sweets or Chocolates

Bl 1 a Bl 2 – ‘Snacks’

Bl 3 a Bl 4 – Gwin/wine neu ‘fruit cordial’

Bl 5 a Bl 6 – Bisgedi / Biscuits

Llawer o ddiolch

Glenda

ar ran y CRhFfaA

 

​Ysgol Pentrecelyn

01978 790288