Dysgu o bell – Home learning

Diwrnod Santes Dwynwen hapus i bawb.

A Happy St Dwynwen’s day to you all.

CYFNOD SYLFAEN – Bydd gweithgaredau ar SEESAW i chi yr wythnos yma yn ogystal â phecyn gwaith os y dymunir. Bydd pecyn gwaith ar gael o’r ysgol ar ddydd Iau, Ionawr 28ain.

FOUNDATION PHASE – There will be activities on SEESAW this week as well as a work pack if you wish. A work pack can be picked up from school on Thursday, January 28th.

CA2 – Bydd cyfarfod dosbarth yfory i drafod y thema a gweithgareddau (sef Dydd Mawrth, Ionawr 26 am 1:30). Mae gwahaoddiad ar outlook/teams. Er gwybodaeth, gweler rheolau ar gyfer cyfarfod Teams atodol.

KS2 – There is a class meeting tomorrow to discuss the theme and activities (Tuesday, January 26th at 1:30). There is an invite on outlook/teams. Also, please find attached rules regarding Teams meetings.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

pdf icon Rheolau-Cyfarfod-Dosbarth-Teams.pdf