Eisteddfod Ddawns Rhanbarth Dinbych – 13/03/24

​ 

Bore da,

Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw’n dda.

Atodaf yn yr ebost yma gopi o raglen Eisteddfod Ddawns Rhanbarth Dinbych fydd yn cael ei chynnal Nos Fercher nesaf.

Nodwch mae amcan yw’r amseroedd sydd wedi cael eu nodi a’u bod yn dibynnu’n llwyr ar rediad y noson.

Ni fydd modd newid trefn y cystadlaethau ar unrhyw gyfrif.

Os oes unrhyw broblemau ynglyn a’r amserlen, mae croeso i chi gysylltu.

Cofion gorau,

Ioan

Bore da,

I hope you are all keeping well.

I have attached in this email a copy of the Denbighshire Regional Dance Eisteddfod programme which will be held next Wednesday Night.

Please note that the times that have been noted are estimates and that they depend entirely on the flow of the night.

Please note that any change to the order of the competitions will not be permitted.

If there are any problems regarding the timetable, please do not hesitate to get in touch.

Cofion gorau,

Ioan

Ioan Wynne Rees

Urdd Gobaith Cymru

Swyddog Cymunedol Rhanbarth Dinbych / Denbighshire Community Officer | Uned 2 Tŷ Panton | Neuadd Panton | Dinbych | LL16 3TL

01745 818603

07976003325

[email protected]

image001.png

image002.png

pdf icon Rhaglen-Dawns-2024-DRAFFT.pdf