Eisteddfod Ysgol Pentrecelyn

Dewch draw i’r Eisteddfod p’nawn ‘fory – bydd paned a lluniaeth ysgafn ar y diwedd.

Come along to our School Eisteddfod tomorrow afternoon – there will be a paned and light refreshments at the end.

Diolch am eich cefnogaeth – Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

doc icon Eisteddfod-Ysgol.docx
pdf icon Eisteddfod-Ysgol.pdf