Pwysig – Bikeability Bl 5 a 6 – Important

​Da iawn i bawb am basio lefel 1 heddiw
Well done to everyone for passing level 1 today

Bydd Lefel 2 yfory yn cychwyn yn Ysgol Brynhyfryd.
Cofiwch​ bag gyda brechdanau, byrbryd a diod.
Angen dillad addas a menyg.

Level 2 tomorrow starts at Ysgol Brynhyfryd.
They will need a bag with packed lunch, snack and drink.
Suitable clothing and gloves please.

Diolch i Osian Owen a Gareth Wynne sydd am gludo’r beiciau. Bydd Mr Evans a Mrs Wilson-Jones yn cludo’r plant.

Thanks to Osian Owen and Gareth Wynne who will transport the bikes. Mr Evans and Mrs Wilson-Jones will transport the children.  ​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288