Fideo TEDx – TEDx Video

Annwyl rieni
Dyma linc ar gyfer fideo proffesiynol a grëwyd ar gyfer y digwyddiad yn Theatr Clwyd wythnos diwethaf. Gweler Ysgol Pentrecelyn yn edrych ar ei orau yno.

Dear parents 

Please find a link to a professional video created for the event in Theatr Clwyd last week. It shows Ysgol Pentrecelyn looking at its best. 

https://vimeo.com/639626760/04bfc2cbca

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288