Galw draw – Drop-in

Sesiynau ‘galw draw’ (lles) – 4ydd a 5ed o Hydref 
Cofiwch – Mae cyfle os ydych chi eisiau i alw draw i drafod sut mae eich plentyn wedi setlo’n ôl yn yr ysgol ar y nosweithiau yma rhwng 3:30yp a 5:00yp.

Drop in sessions – (well-being) – 4th and 5th October
Remember – There is an opportunity if you want to drop in at school to discuss how your child has settled back into school routine on these evenings between 3:30pm and 5:00pm.

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288