Gwybodaeth / Information

Annwyl rieni,


Gallwch wneud cais ar gyfer y dosbarth Meithrin, dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7 drwy ddilyn y dolenni isod. 

Meithrin – Lleoedd mewn dosbarth meithrin | Cyngor Sir Ddinbych (denbighshire.gov.uk) 

Dyddiad cau : 17/2/23 

Derbyn – Lleoedd mewn dosbarth derbyn | Cyngor Sir Ddinbych (denbighshire.gov.uk) 

Dyddiad cau : 18/11/22 

Blwyddyn 7 – Lleoedd ysgolion uwchradd | Cyngor Sir Ddinbych (denbighshire.gov.uk) 

Dyddiad cau : 4/11/22 

Diolch yn fawr, Andrew Evans 

Dear parents,
You can now apply for places in the Nursery class, Reception class and Year 7 by following the links below.
Nursery – Nursery places | Denbighshire County Council Closing date : 17/2/23

Reception – Reception places | Denbighshire County Council Closing date : 18/11/22
Year 7 – Secondary school places | Denbighshire County Council Closing date : 4/11/22
​Diolch yn fawr, Andrew Evans ​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288​

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288