Sioe Nadolig – Christmas Show

​​Dydd Mercher – sioe ymarfer 1:30

Wednesday – dress rehearsal show – 1:30

Os rhywun ar gael i helpu wrth y drws yfory (Mercher) o 1:00 ogydd? Os oes plîs cysylltwch gyda Glenda neu’r Ysgol.

Is anyone available to help at the door entrance from about 1:00 tomorrow afternoon (Wednesday) please? If so please contact Glenda or the school.

Nos Iau – plant 5:30 er mwyn gwisgo

                  sioe -6:00

Thursday – children 5:30 to dress             

                    show 6:00

Lleoliad – Darlithfa Coleg Cambria Llysfasi

Location – Lecture Theatre Coleg Cambria Llysfasi

Clwb Celyn yn cau am 5:00 ar yr hwyraf ar nos Iau

Clwb Celyn will shut at 5:00 at the latest on Thursday

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288