Raffl Pasg/Easter Raffle

Cawsom bnawn gwych yn rowlio wyau lawr y buarth. Enillydd y raffl ydi teulu Caerddinen.  Llongyfarchiadau i Magi, Ela, Awen a Nel.

We have had a lovely afternoon with the egg rolling competition.

The winner of the Easter Raffle is Caerddinen Family.  Congratulations to Magi, Ela, Awen a Nel.

Diolch o galon i bawb am gyfrannu.  Mae’r raffl wedi codi £112. ​

Thank you all for your kind support.  The Raffle has raised £112.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288