Gwybodaeth – Information

​Gwersi Offerynnol 

Instrumental lessons

Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn gwersi offerynnol cysylltwch â’r ysgol drwy e-bost ogydd.

If your child would like to start music lessons please contact the school via email.

Dydd Owain Glyndwr – Dydd Iau Medi 16eg 

Owain Glyndwr day – Thursday September 16th

Mae hi’n ddiwrnod Owain Glyndŵr ar ddydd Iau, mae croeso i’r disgyblion wisgo dillad sydd yn cynrychioli Cymru.

It is Owain Glyndwr day on Thursday 16th September, children can come to school dressed in clothes that represent Wales.

UAC – FUW – Cerdyn Nadolig – Christmas card

Mae UAC yn cynnal cystadleuaeth i ddarlunio cerdyn Nadolig, gweler atodol.

The FUW are holding a Christmas Card competition for primary school children to design a Christmas card, please see attached for details.

Sialens Ddarllen yr Haf

Summer Reading Challenge 

A all pawb sydd wedi cwblhau’r sialens ddod a’i medalau a thystysgrif i’n gwasanaeth gwobrwyo dydd Gwener.​

Can all children who have completed the summer reading challenge bring their medals and certificates to our celebration assembly on Friday.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288

doc icon FUW-Cardyn-Nadolig-2021.docx