Gwybodaeth – Information

URDD

Diolch i bawb sydd wedi ymaelodi gyda’r Urdd hyd yma.

Thanks to those who have become members of the Urdd so far.

CogUrdd

Cofiwch am CogUrdd yfory.

Remember CogUrdd tomorrow.

Hyfforddiant Radio Ysgol Pentrecelyn

Dydd Iau yma bydd plant CA2 yn derbyn hyfforddiant ar gyfer cychwyn gorsaf Radio yma, Radio Ysgol Pentrecelyn, gyda DJ Marc G o Radio Cymru. Felly, ni fydd gwersi pêl fasged yn Llysfasi’r wythnos hon. 


Ysgol Pentrecelyn Radio station 

On Thursday KS2 pupils will be having training on setting up a Radio station here, Radio Ysgol Pentrecelyn, with DJ Marc G from Radio Cymru. Therefore, there will be no basketball lesson in Llysfasi this week.


Clwb Celyn

Bydd Clwb Celyn yn dychwelyd yn ôl i’r amseroedd gwreiddiol o 5:30 o Chwefror 28ain ymlaen. 

Clwb Celyn will return to normal operating hours of finishing at 5:30 from February 28th onwards.

ParentPay

Fel sydd arfer cyn diwedd hanner tymor allwch chi gyd wirio a diweddaru Parent Pay ogydd.

As always as we come to the end of the half term please can you log into ParentPay to ensure that payments are up to date.

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288