Gwybodaeth – Information

Tocynnau Raffl a llyfrau Raffl dros ben yn ôl i’r ysgol erbyn ‘fory – dydd Iau.

Raffle tickets and any unsold books back to school by tomorrow – Thursday please.

Nofio dydd Gwener yma.

Swimming again this Friday.

Byddwn yn cadarnhau dyddiadau gweithgareddau’r haf yn fuan iawn.

Dates of summer activities etc will be confirmed very soon.