PWYSIG Holiadur Ail-agor Ysgolion IMPORTANT Questionnaire Re-opening of Schools

Annwyl Rieni,

Gweler linc isod ar gyfer holiadur dychwelyd yn ôl i’r ysgol.  Cwblhewch yr holiadur dim hwyrach na dydd Mawrth, Mehefin 9fed ogydd.

Nid oes angen i rieni plant Meithrin gwblhau yr holidaur tan y byddwn wedi cael cadarnhad os bydd Meithrin yn cael dychwelyd.

Dear Parent,

Please find a link below to a questionnaire regarding returning to school.  Please complete this questionnaire no later than Tuesday,  9th June.  There is no need to complete this for Nursery children as we are awaiting confirmation of Nursery attending.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/NR7WYXM

Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288