CA2/KS2: Thema Theme

Trosolwg o thema CA2 yn ystod y tymor yma. An overview of the KS2 theme this term. Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Thema-CA2-Cymru.pdf KS2-Theme-Cymru.pdf

Llythyr 1/4/19 Letter

Amgaeaf y cylchlythyr diwrddaraf I attach our latest newsletter Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Ebrill-1-2019.pdf

Diolch

Diolch o galon i Mrs Wilson-Jones, Mrs Wynne, y rhieni a’r plant.

Eisteddfod Sir

Cofiwch am Eisteddfod Sir – Sadwrn yma 30/3/19 am 2:00 Ocsiwn Rhuthun. Parti Canu – gwisg ysgol. Eisteddfod Ddawns – Dawnsio disgo a Dawnsio gwerin. Nos Fawrth, Ebrill 2il am 5:00 – Ysgol Brynhyfryd. Gwisg: Disgo – leggings du. Top yn yr ysgol. Gwerin – genethod – sannau gwyn pen-glin.                 Pawb – esgidiau du. … Read more

Thema Tymor: Bl 1 a 2

Thema Tymor – Bl 1 a 2 | Term Theme – Yr 1 and 2 Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Thema-1-2Gofod.pdf

Thema Tymor: Derbyn

Thema Tymor – Derbyn | Term Theme – Derbyn Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Thema-DerbynGofod.pdf

Thema Tymor: Meithrin

Thema Tymor – Meithrin | Term Theme – Meithrin Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Thema-MeithrinGofod.pdf