Parti Canu – Singing Party Eisteddfod yr Urdd – Sioe Côr y Sir – County Choir show

Dymuniadau gorau a diolch i’r plant yma sydd yn cynrychioli Ysgol Pentrecelyn yn Eisteddfod yr Urdd.

All the best and many thanks to these children who will be representing Ysgol Pentrecelyn at the Urdd Eisteddfod

 

Parti Canu (UNSAIN)– Dydd Llun – Monday 30/5/22

Ela

Gwenllian

Eira

Nansi

Efa

Catrin

Martha

Thomas

Eva

 

Cyfarfod ar y maes ym mhabell Sir Ddinbych am hanner dydd. Wedyn, yn mynd draw i’r llwyfan gwyn. Cystadleuaeth am 12:55yp. Gwisg Ysgol taclus. Angen archebu tocynnau ar wefan yr Urdd. Gadewch ini wybod os angen help i gael tocyn.

 

Meet at the Denbighshire Tent at midday. Competition at 12:55. School uniform. You will need to book tickets (free) on the Urdd Website. Please let us know if you need any help.

 

 

Sioe – Côr y Sir

County Choir – Show

Harri a Gruff