Pwysig Clwb Celyn – Important Clwb Celyn

Annwyl rieni
Bydd Clwb Celyn yn cau am 4:30 o heno ymlaen tan ddiwedd tymor. Ymddiheuriadau am hyn ac am y fyr rybudd. Plîs cysylltwch â mi os oes angen help.

Dear parents

Clwb Celyn (after-school Club) will close at 4:30 from tonight onwards until the end of term. Apologies for this and the short notice. Please contact me if you require any assistance.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288