Raffl 150

Raffl Fawr Penblwydd yn 150 oed

Rydym wedi anfon 4 llyfr o docynnau raffl adref i bob teulu. Os gwelwch yn dda a allwch werthu cymaint â phosibl, os oes angen rhagor o lyfrau pellach gadewch i ni wybod. Unrhyw rafflau heb eu gwerthu, a fyddech cystal â’u dychwelyd i’r ysgol ar gyfer dydd Gwener y 26ain o Ebrill.

Rags2Riches

Cofiwch y bydd Rags2Riches yn cael eu casglu dillad ac ati ar ddydd Mercher y 24ain o Ebrill.

150th Birthday Raffle 

We have sent home 4 book of raffle tickets for each family.  Please can you sell as many as possible, if you require further books please let us know.  Any unsold raffles, please can you return them to school for Friday the 26th April.

Rags2Riches 

​Please remember that Rags2Riches will be collected clothes etc on Wednesday the24th April.  

 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288