Rowlio’r Wy – Egg Rolling

Rowlio‘r Wy 
Byddwn yn cynnal ein cystadleuaeth draddodiadol Rowlio Wyau blynyddol ar Ddydd Iau 21ain Mawrth am 10yb. Bydd angen i ddisgyblion ddod ag wy wedi’i ferwi’n galed ac addurno i’r ysgol y diwrnod hwnnw. 

Ysgol Pentrecelyn Egg Rolling
We will be holding our annual Egg rolling competition on Thursday 21st March at 10am.  Pupils will need to bring a decorated hard boiled egg to school that day.  

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288