Tocynnau y cyngerdd / Concert tickets

Mae tocynnau y cyngerdd yn gwerthu’n gyflym iawn! Plis newch chi adael i ni wybod cyn nos Lun os ydych chi eisiau rhai. 

Mi fydd y gweddill yn mynd i Elfair ac i Lanbenwch dydd Mawrth, Diolch. 🎶🎶 

The concert tickets are selling fast! Could you please let us know by Monday night if you need any. 

Any spare tickets will be taken to Elfair and Llanbenwch on Tuesday. Diolch! 🎶🎶