Rhieni a disgyblion CA2

Rhieni a disgyblion CA2 Dwi wedi bod wrthi yn ceisio gosod gwaith ar Hwb ar J2Homework, ond ddim yn siwr os wedi ei wneud yn gywir! Ewch i J2Homework ac mae yna fidio bach i wylio, pwyswch ‘Mynd i’r adran gwaith cartref’ i’w weld ac mae na daflen waith yn y ffolder ‘ffeiliau wedi rhannu’ yn ‘fy ffeiliau’. Mae gwahanol waith i wahanol ddisgyblion. Does dim brys o gwbwl i wneud y gwaith, ond hoffwn wybod os ydi’r gwaith a’r fideo wedi cyrraedd pawb yn iawn. Plis newch chi ebostio pan gewch chi gyfle i adael i mi wbod os ydio yn gweithio’n iawn neu ddim. Gewch chi neu’r plant fy ebostio i yn Outlook ar Office 365 yn Hwb ar [email protected] unrhyw bryd.
Os ddim yn gweithio mi fydd rhaid meddwl am plan B!
Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n iawn Hwyl am y tro Mrs Wilson-Jones