Tempest – llun ysgol – school photo

Bydd cwmni Tempest yma bore ‘fory er mwyn tynnu llun grŵp Blwyddyn 6 a llun ysgol gyfan ar gyfer dathliad Pen-blwydd yr ysgol.

Tempest will be at school tomorrow morning to take a group photo of our year 6 pupils and a whole school photo for our birthday celebrations.

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288