Trefniadau Addysg Gorfforol Tymor y Gwanwyn 2023 / PE Arrangements for Spring term 2023

Trefniadau Addysg Gorfforol Tymor y Gwanwyn 2023

 

Dyddiad GweithgareddDisgyblion
11/1/2023 (Mercher)Gemau gyda Llio (Urdd)Cylch i flwyddyn 6
19/1/2023 (Iau)NofioDerbyn i flwyddyn 6
25/1/2023 (Mercher)Gemau gyda Llio (Urdd)Cylch i flwyddyn 6
2/2/2023 (Iau)NofioDerbyn i flwyddyn 6
8/2/2023 (Mercher)Gemau gyda Llio (Urdd)Cylch i flwyddyn 6
16/2/2023 (Iau)NofioDerbyn i flwyddyn 6​
01/03/2023 (Mercher)Gemau gyda Llio (Urdd)Cylch i flwyddyn 6
9/3/2023 (Iau)NofioDerbyn i flwyddyn 6​​
15/3/2023 (Mercher)Gemau gyda Llio (Urdd)Cylch i flwyddyn 6
23/3/2023 (Iau)NofioDerbyn i flwyddyn 6
29/3/2023 (Mercher)​Gemau gyda Llio (Urdd)Cylch i flwyddyn 6

 

Dosbarth Llywelyn i sicrhau fod bag dillad addysg gorfforol yn yr Ysgol ar gyfer gemau gyda Llio.  

Dosbarth Eithin i ddod yn nillad addysg gorfforol ar ddyddiau Gemau gyda Llio ac yn ei gwisg ysgol ar ddyddiau Nofio.​

PE Arrangements for Spring term 2023

DatesActivity Pupils
11/1/2023 (Wednesday)Games with Llio (Urdd)Cylch to Years 6
19/1/2023 (Thursday)SwimmingReception to Year 6
25/1/2023 (Wednesday)Games with Llio (Urdd)Cylch to Years 6
2/2/2023 (Thursday)SwimmingReception to Year 6
8/2/2023 (Wednesday)Games with Llio (Urdd)Cylch to Years 6​
16/2/2023 (Thursday)SwimmingReception to Year 6
01/03/2023 (Wednesday)
Games with Llio (Urdd)​
Cylch to Years 6
9/3/2023 (Thursday)Swimming Reception to Year 6
15/3/2023 (Wednesday)Games with Llio (Urdd)Cylch to Years 6
23/3/2023 (Thursday)Swimming Reception to Year 6​
29/3/2023 (Wednesday)Games with Llio (Urdd)Cylch to Years 6​

Dosbarth Llywelyn to ensure that PE bag is in school for games with Llio.

Dosbarth Eithin to come to school in their  PE kit on the days they are having games with Llio and their school uniform on the days they are swimming.

​ 

Andrew Evans

Pennaeth / Headteacher

Ysgol Pentrecelyn

01978 790288