Dosbarth Eithin Class

Cofiwch – gweithgareddau dysgu adref ‘gwaith cartref’ Maths Factor SAFMEDS ar lein – on line Hwb – gweithgareddau J2Homework activities Hwb – J2Blast/spell Years 4,5 and 6 finish letter to your friend in Uganda (English – Word) Cynllunio stori Eisteddfod Ysgol ‘Y Peiriant  Amser’ Plan your story for school Eisteddfod in Welsh – ‘The time … Read more

Ysgol ar gau / school closure 9/3/23

Yn anffodus bydd yr ysgol ar gau heddiw 9/3/23. Ymddiheuriadau am hyn. Byddaf yn eich diweddaru yn ystod y dydd. Unfortunately the school will be closed today 9/3/23. Apologies for this. I will update you further later.

Pencampwyr Pentrecelyn

Yn ystod Gwener Gwych byddwn yn dathlu Pencampwyr Pentrecelyn Ein Pencampwyr wythnos yma yw CS – Elis CA2 – Osian a Keast During our Fantastic Friday we celebrate our champions of the week Congratulations this week to FPh – Elis KS2 – Osian and Keast

Hwb Gweithwyr Allweddol – Key workers Hub

Ymddiheuriadau ein bod wedi gorfod cau ein Hwb heddiw. Eira ar ben bob dim arall! Os yw’r tywydd yn ffafriol byddwn yn ail-agor yr Hwb ar ddydd Llun (8:30 – 3:30). Apologies we had to close the Hub today. Snow on top of everything else! If the weather improves we will be open again on … Read more

Ionawr – January

Gweler y datganiad. Byddaf mewn cyswllt ar Ionawr 4ydd gyda manylion ar gyfer Ysgol Pentrecelyn. Please see statement. I will be in touch on January 4th with arrangements for remote learning and emergency childcare. Ionawr-2021-January-2021.docx

Ail-agor Ysgolion – Re-opening of Schools

Annwyl rieni Byddwn yn defnyddio canllawiau Llywodraeth Cymru sydd ar ei ffordd wrth gynllunio ar gyfer agor Ysgol Pentrecelyn yn ddiogel i’r disgyblion a staff ar Fehefin 29ain. Bydd y tymor yn cael ei ymestyn hyd at Orffennaf 24ain. Byddwn yn edrych ar y dull gorau i roi cyfle i’n disgyblion ‘Ddod i’r Ysgol, Dal … Read more

Diweddariad – Update

Annwyl rieni Gobeithio bod pawb wedi setlo yn ôl i ryw fath o drefn yn dilyn y gwyliau hanner tymor wythnos ddiwethaf. Bydd cyfle arall i rai ohonoch na alwodd heibio i dderbyn mwy o waith cyn y gwyliau yn fuan. Yn y cyfamser, mae yna waith ar Hwb (J2Homework) i blant CA2 a llawer … Read more