Dyddiadau – Cylch Meithrin – Dates

​​Cofiwch – Mae croeso cynnes fel arfer i blant, rhieni a theuluoedd Cylch Meithrin ymuno a ni yn ystod gweithgareddau ysgol gyfan fel Mabolgiamocs. Gallwch archebu lle yn y Cylch gydag Anti Jemma os nad yw’n ddiwrnod arferol y plentyn.​ Reminder – Cylch Meithrin children, parents and families are more than welcome like always to take part in our … Read more

ER SYLW/ DOSBARTH LLYWELYN

Annwyl Rieni Dosbarth Llywelyn, Byddwn fel dosbarth yn mynd i gaffi Llanbenwch bora yfory, sef 24ain o Fai gyda Chylch Meithrin a Ti a Fi. Gofynnwn yn garedig i bob plentyn i ddod a £2 gyda hwy i’r ysgol er mwyn prynu cacen a diod fach. Bydd hi’n braf bod gydag ein gilydd yn ein … Read more