‘Arwyr’ Theatr y Stiwt 29.11.19

Annwyl Rieni Bag2School – Diolch i’r rhai sydd wedi dod â bagiau o ddillad i’r ysgol yn barod.  Bydd y casgliad bore fory, felly, os oes gennych fwy o fagiau, cofiwch ddod â nhw i’r ysgol yn y bore.  Diolch. Panto Stiwt – Nodyn i’ch atgoffa fod y plant i gyd (ar wahân i’r Meithrin) yn mynd i Theatr y Stiwt, … Read more

Lluniau Tempest Photographs

Annwyl Rieni Bydd archebion lluniau Tempest yn mynd ffwrdd bore Mercher yma, Tachwedd 27.  Felly, os ydych am archebu, cofiwch ddychwelyd yr amlen efo’r archeb a’r arian erbyn hynny os gwelwch yn dda. Yn gywir Andrew Evans Dear Parents Tempest photo orders will be going off this Wednesday morning, 27 November.  Therefore, if you wish to order, … Read more

Cofiwch – Reminder

Cofiwch/Remember: Tempest – Bydd Tempest yn tynnu lluniau bore Iau yma, Tachwedd 14eg.                   Tempest will be in school taking photographs this Thursday morning, 14th November. Wythnos Gwrth-fwlio – Byddwn yn annog negeseuon gwrth-fwlio a bod yn garedig yr wythnos hon. Hefyd, byddwn yn cefnogi neges plant y Cyfnod Sylfaen o ddathlu ein gwahaniaethau. Felly, dydd Gwener yma, byddwn … Read more

Llythyr 11/11/19 Letter

Annwyl Rieni Gala nofio Yr Urdd – Pob hwyl i dîm y gala sydd yn cystadlu yn y Rhyl yfory. Ffermfeisio – Braf yw gweld ymdrechion Ffermfeisio yn dechrau dod i mewn. Cofiwch os ydych eisiau cymorth plis cysylltwch â ni. Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth.  Wythnos Gwrth-fwlio – Byddwn yn annog negeseuon gwrth-fwlio a bod … Read more

Diolch

Diolch o galon i bawb am eu cefnogaeth unwaith eto yr hanner tymor yma. Cofiwch am eich gwaith cartref dros yr hanner tymor! – Prosiect Ffermfeisio. Hwyl dda i bawb. Many thanks to you all for your support again this half-term. Remember your homework over half-term! – Farmvention project. All the best to everyone.  Andrew Evans Pennaeth / Headteacher … Read more