Eisteddfod Cylch

Pob lwc i blant Pentrecelyn sydd yn cystadlu yfory. Good luck to Pentrecelyn pupils competing tomorrow.

CA2/KS2: Eisteddfod

Amgaeaf y cylchlythyr diweddaraf I attach our latest newsletter Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Mawrth-11-2019.pdf