Thema Tymor: Bl 1 a 2

Thema Tymor – Bl 1 a 2 | Term Theme – Yr 1 and 2 Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Thema-1-2Gofod.pdf

Thema Tymor: Derbyn

Thema Tymor – Derbyn | Term Theme – Derbyn Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Thema-DerbynGofod.pdf

Thema Tymor: Meithrin

Thema Tymor – Meithrin | Term Theme – Meithrin Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Thema-MeithrinGofod.pdf

Dyddiadau – Dates

Annwyl rieni/Dear parents Gweler ambell ddyddiad i’ch dyddiadur isod – Please find some dates for your diaries below. Cyfarfodydd anghenion dysgu ychwanegol i rieni– Ebrill 8fed a 10fed (gwahoddiad) Additional learning needs review and support meeting for parents – April 8th and 10th  (invite) Nosweithiau agored i rieni – Ebrill 30ain a Mai 1af Open evening for Parents – … Read more

Eisteddfod Cylch

Pob lwc i blant Pentrecelyn sydd yn cystadlu yfory. Good luck to Pentrecelyn pupils competing tomorrow.