Eisteddfod Ddawns Dance Eisteddfod

Diweddariad amser – Time update Dawnsio Gwerin – cyfarfod/meet 5:30 (Ysgol Brynhyfryd) Dawnsio Disgo – cyfarfod/meet 6:00 (Ysgol Brynhyfryd) Diolch a dymuniadau gorau All the best Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288

CA2/KS2: Thema Theme

Trosolwg o thema CA2 yn ystod y tymor yma. An overview of the KS2 theme this term. Diolch am eich cefnogaeth/Thank you for your support Andrew Evans Pennaeth / Headteacher Ysgol Pentrecelyn 01978 790288 Thema-CA2-Cymru.pdf KS2-Theme-Cymru.pdf

Eisteddfod Sir

Cofiwch am Eisteddfod Sir – Sadwrn yma 30/3/19 am 2:00 Ocsiwn Rhuthun. Parti Canu – gwisg ysgol. Eisteddfod Ddawns – Dawnsio disgo a Dawnsio gwerin. Nos Fawrth, Ebrill 2il am 5:00 – Ysgol Brynhyfryd. Gwisg: Disgo – leggings du. Top yn yr ysgol. Gwerin – genethod – sannau gwyn pen-glin.                 Pawb – esgidiau du. … Read more